اخبار ویژه

برگزاری جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای استان گیلان

کد خبر : 17919
دوشنبه 23 اسفند 1400 - 14:40
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهای این استان در صبح روز دوشنبه 1400/12/23 درستاد اقشاربسیج برگزارگردید. دراین جلسه که به میزبانی سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان برگزارشدفرماندهان حوزه های بسیج کارگری سازمان،سرهنگ پاسدار عباس اسکندری مسئول سازمان واعضای کادررسمی سازمان وهمچنین سرهنگ پاسدار ؛حسین پورحیدری، مسئول محترم طرح وبرنامه سپاه استان وهیئت همراه ایشان نیز بعنوان مهمان حضور داشتند. درابتدای جلسه پس از قرآئت تلاوتی چند از کلام ا... مجید، سرهنگ پاسدار عباس اسکندری ضمن خیرمقدم گویی وعرض تبریک اعیاد شعبانیه به حاضرین درجلسه، محورهای کلی جلسه را مشخص وتبیین نمودند. سپس مسئول فرهنگی سازمان سرهنگ دوم پاسدار حبیب آذرگشب ،برنامه های ابلاغی سازمان را برای اعضای حاضر درجلسه قرائت وتشریح کردند. بعد از آن مسئول تعلیم وتربیت سازمان نیز برنامه های مختلف تعلیم وتربیت و... را برای حاضرین تشریح واجرای آنهارااز حاضرین،درسال 1401خواستارشدند. درادامه مسئول محترم سازمان نحوه اجرای عناوین برنامه های سازمان را درسال 1401 ودر بزرگداشت هفته کاروکارگر را برای فرماندهان حوزه های بسیج کارگری توضییح دادند.درپایان ضمن به تصویب رساندن برنامه های ابلاغی درسال1401، باتقدیم هدایایی توسط سرهنگ پاسدار عباس حسینی ؛جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس دربسیج اقشار ومتخصصین وسرهنگ پاسدار عباس اسکندری مسئول محترم سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان از زحمات فرماندهان حوزه های بسیج کارگری تقدیر وتشکر به عمل آمد.
ارسال توسط : شایان مجیدی مبارکی
بازدید
دیدگاه