اخبار ویژه

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگراستان گیلان

کد خبر : 17987
پنجشنبه 25 فروردین 1401 - 12:28

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه هماهنگی درجهت اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگردر صبح روز دوشنبه 1401/01/22 با حضورسرهنگ پاسدارعباس اسکندر ...

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه هماهنگی درجهت اجرای برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگردر صبح روز دوشنبه 1401/01/22 با حضورسرهنگ پاسدارعباس اسکندری؛مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان،مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان و رؤسای ادارات مربوطه استان گیلان،دراداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار گردید.این جلسه که در راستای هرچه باشکوهتراجراشدن برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگراستان گیلان برگزارشد،مصوب گردید که اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان، سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان با همکاری وهمیاری دیگر ادارات مربوط به کاروکارگری برنامه های هفته بسیج کارگری وروز کارگرراباشکوهتراز سالهای قبل در سراسر استان برگزارنمایند.. این برنامه هاکه هرساله توسط سازمان بسیج کارگران وکارخانجات واداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان گیلان برگزارمی گردد،امسال نیز باتوجه به اهمیت بخشی وتحقّق شعارسال 1401 وتوجه مقام معظّم رهبری به این قشر وحمایت از کاروتولیدات داخلی درجهت ارتقاءانگیزه وقدردانی ازکارگران وکارفرمایان زحمت کش وتقدیر از رزمندگان کاروکارگری برگزارمی گردد.در این جلسه برنامه هایی نیزاز طرف سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان پیشنهادوتصویب گردید تادرهفته بسیج کارگری به اجرا دربیایدکه اهم این برنامه ها به شرح ذیل می باشد.: 1 ـ برگزاری همایش سراسری روزکارگربا شرکت کارگران،کارفرمایان، مسئولین ادارات کاروکارگری استان به جهت تقدیر از کارگران وکارفرمایان نمونه ،بسیجیان،ایثارگران ،رزمندگان وخانواده های معظّم شهدای کارگری 2 ـ دیداربا خانواده های معظّم شهدای کارگری،کارگران از کارافتاده ومعسر 3 ـ غبار روبی،گلباران وعطر افشانی مزارشهداء 4ـ برگزاری یادواره 418 شهید کارگراستان وشهرستانها 5 ـ حضور کارگران بسیجی،کارفرمایان ومدیران واحدهای صنعتی و تولیدی درنمازعبادی سیاسی جمعه 6 ـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ ورزشی بین کارگران 7 ـ بازدید وسرکشی از واحدهای صنعتی وتولیدی موفق وآسیب دیده 8ـ برگزاری جلسات مختلف؛رفع موانع تولید،اخوات کارگری وکارفرمایی،بصیرتی ـ سیاسی وطرح شهید برونسی 9 ـ دیدار کارگران بسیجی با فرماندهان سپاه، ائمه جمعه ومسئولین ادارات استان وشهرستانها 10 ـ برگزاری میز خدمتهای مختلف اداری 11 ـ اجرای برنامه های کمک معیشتی به کارگران معسر وآسیب دیده اقتصادی 12 ـ برگزاری شیفت ایثاردرسطح واحدهای صنعتی وتولیدی 13 افتتاح پایگاه مقاومت بسیج کارگری و.... 14 ـ دیدارکارگران ،کارفرمایان ،مدیران تولید وکاروصنعت واعضاء هیئت اندیشه ورز بااستانداراستان گیلان
ارسال توسط : gilan110
بازدید
دیدگاه