28 دى 1394 - 11:50
 مصاحبه با کارگر نخبه بسیجی توسط خبر گذاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان به شرح ذیل می باشد:خودتان را معرفی کنید و بفرمایید در چه زمینه ای فعالیت می کنید؟علیرضا خبازکار متولد 1360 دارای مدرک...