آلبوم عکس

گزارش تصویری/ مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
مجمع عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان
همایش مجمع عالی بسیج کارگری استان گیلان با حضور 200 نفر از اعضای مجمع روز شنبه (23 اسفند) در سالن اجتماعات کانون بسیج جوانان استان برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید