آلبوم عکس

آموزش مقدماتی سرگروه های صالحین بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

گزارشی تصویری از آموزش مقدماتی سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری شهریور 94 در مرکز اموزش مجتمع دخانیات گیلان

اضافه کردن دیدگاه جدید