اخبار

حضورکارگران بسیجی ومسئولین استانی درنماز جمعه شهرستان رشت

کارگران بسیجی شهرستان رشت وجمعی از مسئولین کاروکارگری استان درنمازعبادی ـ سیاسی جمعه این هفته شرکت کردند.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛به مناسبت هفته کارگر ،تعدادی ازبسیجیان شهرستان رشت ملبس به لباس کار درفریضه عبادی ـ سیاسی نمازجمعه این هفته حضورپیداکردند.دراین مراسم همچنین به همین مناسبت جمعی از مسئولین ادارات وسپاه استانی نظیر؛ سرهنگ پاسدار"بهرام صدیقی" مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، "علیزاده" مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ،"ایزدی" دبیرخانه کارگراستان،"خوالگر"رئیس کانون شورای اسلامی کار استان،سرگردپاسدار"رضا داعی" فرمانده حوزه بسیج کارگری رشت حضورداشتند.به گزارش این خبرنگاری ؛قبل از شروع خطبه های نماز جمعه رئیس کانون شورای اسلامی کارکه از فرماندهان پایگاههای حوزه بسیج کارگری رشت نیز می باشد،به مناسبت هفته کارگردرباره اشتغال ومشکلات کاروکارگری سخنرانی نمودند. ایشان ضمن برشمردن نوع وآمار مشکلات کاروکارگری ازمسئولین استانی به خصوص از نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی خواستند تا درمجلس پیگیر مشکلات کاروکارگری ومطالبات به حق آنان باشند.سپس آقای "علیزاده" مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان گیلان ضمن حمایت از کارگران زحمت کش به ارائه آمارواطلاعات دقیق خدمات ارائه شده این اداره کل به کارگران اعم از کارگران صنعتی وروستایی درسال1397، پرداختند.واضافه نمودندکه این خدمات درسال1398 نیز ادامه خواهد داشت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید