اخبار

پویش ورزش همگانی وصبحگاهی

پویش ورزش همگانی وصبحگاهی دوشنبه ها ی ورزش وکاردرشرکت تولیدی شیرپگاه گیلان

پویش ورزش همگانی وصبحگاهی در روز دوشنبه 1399/06/17به میزبانی شرکت تولیدی صنایع شیرپگاه گیلان اجراگردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛پویش ورزش همگانی وصبگاهی (دوشنبه های ورزش وکار) باحضور ریاست فدراسیون ورزش کارگری کشور ومسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس استان گیلان سرهنگ پاسدار حسین پورحیدری وهمچنین باحضور مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی شیرپگاه گیلان در صبح روز دوشنبه 1399/06/17 ساعت 10صبح دراین شرکت برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید