اخبار

همایش هفته کارگر و بزرگداشت روز بسیج کارگری 09/02/95

همایش هفته کارگر و بزرگداشت روز بسیج کارگری در پنجمین روز هفته کارگر 09/02/95 (جامعه کارگری ، بسیج ، ایثار و شهادت ) در کانون بسیج جوانان سپاه مرکزی رشت برگزار گردید .

همایش هفته کارگر و بزرگداشت روز بسیج کارگری در پنجمین روز هفته کارگر 09/02/95 (جامعه کارگری ، بسیج ، ایثار و شهادت ) در سالن کانون بسیج جوانان سپاه ناحیه مرکزی رشت با حضور نماینده استانداری ، مدیران کل استان ، اعضای شورای عالی بسیج کارگری ، جمع کثیری از کارگران و کارفرمایان ، شورای عالی بسیج کارگری نواحی ، فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج کارگری نواحی و خانواده های معظم شهدای کارگری برگزار گردید . در این همایش تعداد 38نفر از کارگران ، کارفرمایان و خانواده های شهید کارگری و ... مورد تشویق قرار گرفتند. 

اضافه کردن دیدگاه جدید