اخبار

همایش حجاب و عفاف در مجتمع دخانیات

همایش حجاب و عفاف در مجتمع دخانیات توسط پایگاه مالک اشتر دخانیات در هفته حجاب و عفاف برگزار گردید .

همایش حجاب و عفاف در مجتمع دخانیات توسط پایگاه مالک اشتر دخانیات در هفته حجاب و عفاف برگزار گردید و از زنان کارگر و خواهران بسیجی کارگر در این همایش قدردانی و تجلیل بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید