اخبار

همایش حجاب و عفاف در شرکت سپیدرود

همایش حجاب و عفاف در شرکت سپیدرود رشت در هفته حجاب و عفاف برگزارگردید

همایش حجاب و عفاف در شرکت سپیدرودرشت  در هفته حجاب و عفاف برگزارگردید و از خواهران کارگر بسیجی تجلیل بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید