اخبار

مصاحبه مهندس حکیم پور مدیر کل محترم مجتمع دخانیات استان گیلان

 اندیشه ، فکر و طرح جایی موفق است که ما بتوانیم نیروی کار متعهد و متخصص داشته باشیم و از آن به درستی استفاده کنیم اولین مسئله درکه نیاز است در تحقق شعار حمایت از تولید داخلی و کار ایرانی مورد توجه قرار گیرد فرهنگ سازی برای مصرف کالاهای ایرانی است .

اضافه کردن دیدگاه جدید