اخبار

مصاحبه با رئیس شورای عالی بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

جناب آقای سماکچی در خصوص هفته کارگر و سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل مطالبی عنوان نمودند:

 در موضوع اقتصاد آن چیزی مهم و اصل است مسئله تولید داخلی -ایجاد اشتغال - رونق کسب و کار و گذر از رکود حاکم بر گشور است . اقتصاد مقاومتی چند سالی است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده  برای به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی بطور مشخص امسال فرمودند که اقدام و عمل هم باید اضافه شود تا در حد شعار باقی نماند و اگر در اقتصاد مقاومتی اقدامی صورت نگیرد علنا انجام نگیرد ثمر و فایده ای ندارد./

 حمایت از تولید ملی

اگر به مفاد اقتصاد مقاومتی عمل شودخود به خود از تولید ملی حمایت کرده ایم و به کارگر ایرانی ارج نهاده ایم لذا باید مصر باشیم و از تولید داخلی حمایت کنیم و به کار ایرانی ارج بگذاریم

- نقش عمده کارگران و شهدای عزیز در ایجاد انقلاب اسلامی

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کارگران مسلمان و غیرتمند از بنگاههای تولید حمایت همه جانبه نموده اند اگر این کارگران انقلابی نبودند با گروهکهای مختلف و معاندی که وجود داشت خدا می داند چه بلایی بر سر کارخانجات می آمد

نقش بسیج کارگری در شرایط فعلی

بسیج یعنی کارگر کوشا ، یعنی جهادگر ، لذا هر چه در محیط کار افراد متدین و جهادگر بیشتر باشد خود به خود بهره وری در آن محیط کار بالا می رود بسیجی برای رعایت شرعی خود را مکلف می داند در محیط کار خوب و شایسته کار کند./

اضافه کردن دیدگاه جدید