اخبار

مصاحبه با حاج آقا طالبی مسئول سابق بسیج کارگری کشور

 امروز راهبرد ما در نگاه رهبری بهره گیری از پتانسیل داخل کشور است . اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی راه گشای مشکلات اقتصادی ملت باشد به ناچار باید از داشته ها و پتانسیل مان استفاده کنیم . علت اصلی چالش استکبار جهانی این است که ملتی مستقل با اراده خودش و روی پای خودش توانسته کار بزرگی را انجام دهد./

اضافه کردن دیدگاه جدید