اخبار

دیدار مسول ستاد تخصصی بسیج اقشار و مسول بسیج کارگران و کارخانجات استان با مدیر شهرک های صنعتی لاکان و سفیدرود رشت بمناسبت هفته کارگر

مسول ستاد تخصصی بسیج اقشار و مسول بسیج کارگران و کارخانجات استان با مدیر شهرک های صنعتی لاکان و سفیدرود رشت دیداروگفتگوکردند.

مسؤل ستاد تخصصی بسیج اقشار و مسؤل بسیج کارگران و کارخانجات استان با مدیر شهرک های صنعتی لاکان و سفیدرود رشت درگرامیداشت هفته کارگر دیداروگفتگوکردند.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگرمسؤل ستاد تخصصی بسیج اقشار و مسؤل بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان در روز یکشنبه 1399/02/07 از شهرک های صنعتی لاکان و سفیدرود رشت بازدید به عمل آورده وبا مدیران این شهرکها به بحث وگفتگو پرداختند.سرهنگ پاسدار کیا عاشوری به عنوان مسئول ستادتخصصی اقشاربسیج وسرهنگ پاسدارحسین پورحیدری ،مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان دراین دیدارااز کم وکیف تولیدات وهمچنین از مشکلات ومعضلات واحدهای صنعتی وتولیدی باخبرشدند.همچنین مسئول سازمان بسیج کارگری آمادگی این سازمان رادرجهت هرنوع همکاری باشرکتهااعلام نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید