اخبار

اجرای مراسم غبار روبی وگلباران گلزارشهدای رشت

مراسم غبار روبی وگلباران گلزارشهدای رشت با حضورتعدادی از مسئولین استانی درتاریخ98/02/05 برگزارشد.

اجرای مراسم غبارروبی وگلباران گلزارشهدای شهرستان رشت
مبه گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت اولین روز از هفته بسیج کارگری ،مراسم غبارروبی وگلباران گلزارشهدای شهرستان رشت درروز پنجشنبه 1398/02/05 برگزارگردید .دراین مراسم جمعی از مسئولین سپاه قدس وادارات استان گیلان ازجمله؛سرهنگ پاسدار " بهرام صدیقی " ؛مسئول سازمان بسیح کارگری سپاه قدس گیلان،جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رشت،سرگرد پاسدار " رضا داعی " فرمانده حوزه بسیج کارگری و فرماندهان پایگاههای حوزه بسیج کارگری رشت، مهندس " محمدرسول سماکچی "؛ رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان ، "حجت پهلوان" ؛معاون فرهنگی ـ اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ، "خوالگر"رئیس شورای اسلامی کاراستان، " ایزدی " دبیرخانه کارگر استان وتشکلهای کارگری حضورداشتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید