اخبار

برگزاری صبح گاه مشترک کارگران بسیجی شهرستان رشت به مناسبت هفته دفاع مقدس

صبحگاه مشترک بین بسیجیان کارگری شهرستان رشت برگزار گردید.

صبحگاه مشترکی بین بسیجیان کارگران شهرستان رشت باحضورجمعی ازفرماندهان و مسئولین سپاه قدس گیلان درتاریخ 98/07/04 درمجتمع دخانیات رشت برگزار گردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛صبحگاه مشترکی بین کارگران بسیجی کارخانجات شهرستان رشت باحضورسرهنگ پاسدار"کیاعاشوری"جانشین فرمانده سپاه استان دراموراقشاربسیج ،فرمانده سپاه ناحیه مقاومت رشت،سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری"مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه استان،مهندس"امینی" مدیرعامل دخانیات ،سرهنگ دوم پاسدار"رضا داعی" فرمانده حوزه کارگری رشت، در روز پنجشنبه 1398/07/04 درمجتمع دخانیات شهرستان رشت برگزارگردید.پس از اجرای مراسم صبحگاه سرهنگ پاسدار؛"کیا عاشوری" جانشین فرماندهی سپاه قدس دراموربسیج متخصصین اقشار ومهندس "امینی" مدیرعامل دخانیات از دوران حضور خود در8سال دفاع مقدس خاطراتی رابیان کردند. درپایان مراسم نیز از رزمندگان 8سال دفاع مقدس که از کارخانجات استان گیلان به جبه اعزام شده بودندوهمچنین از جوان ترین رزمنده کارگر دوران دفاع مقدس تجلیل وتقدیر ویژه به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید