اخبار

صادرات محصولات لبنی

صادرات محصولات لبنی کارخانه پگاه گیلان ازهفته آینده آغاز می گردد.

صادرات محصولات شیرپگاه گیلان از هفته آینده به کشورهای قطر وروسیه آغاز خواهد شد.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان وبه نقل ازفرمانده حوزه بسیج کارگری سپاه مرکزی ناحیه رشت ؛براساس توافقات بعمل آمده بین صنایع شیرایران وشرکت شیر پگاه گیلان  محصولات لبنی کارخانه  پگاه  استان گیلان اعم از : شیر ،دوغ ،ماست وانواع نوشیدنیهاازهفته آینده به کشور قطر ومتعاقباً به کشورروسیه صادر خواهدگردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید