اخبار

سرکشی از حوزه کارگری صومعه سراوتالش

سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان درتاریخ96/05/05 از حوزه کارگری شهرستانهای صومعه سرا وتالش سرکشی بعمل آوردند.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، سرهنگ دوم پاسدار بهرام صدیقی سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در روز پنجشنبه مورخه 1396/05/05 دربازدید وسرکشی از حوزه های کارگری شهرستانهای صومعه سرا وتالش درخصوص برنامه های ابلاغی بسیج کارگری سال 1396 ، برموضوعاتی درزمینه فعال کردن شورای قشرکارگری وپیگیری ورفع مشکلات کارگری درحدامکان وافزایش جذب بسیج درقشرکارگری تأکیدداشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید