اخبار

بازدیدسرهنگ پاسدارحسین پورحیدری وجمعی ازهمکاران سپاه قدس گیلان ازسازمان حمل ونقل ومسافرشهرستان رشت

سرهنگ پاسدار حسین پور حیدری؛مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات به همراه جمعی از همکاران از سازمان حمل و نقل و مسافر شهرستان رشت بازدید به عمل آوردند

جلسه ی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات گیلان و همکاران با مهندس نوری
به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه قدس گیلان، مسئول این سازمان به همراه جمعی از همکاران خود صبح روز چهارشنبه 1399‌/06/19 از سازمان حمل و نقل و مسافر شهرستان رشت بازدید به عمل آورده و جهت پیگیری مشکلات کار و کارگری جلسه ای با مدیر عامل این سازمان؛ مهندس نوری پدر شهید بابک نوری تشکیل دادند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید