اخبار

سومین جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان

سرهنگ دوم پاسدار؛حسین پورحیدری مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان: "رفع مشکلات وموانع تولیدواحدهای صنعتی وتولیدی ،نیازبه همکاری همه دستگاههای مربوطه استان می باشد".

میسون جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درسازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزارگردید.

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان، سومین جلسه هیئت اندیشه ورز این سازمان در صبح روز چهارشنبه 1398/06/13با حضور اعضای آن درمحل کارسازمان صنعت،معدن وتجارت استان برگزارگردید.دراین جلسه که هرفصل به منظور بررسی ورفع موانع ومشکلات واحدهای صنعتی وتولیدی استان برگزارمی گردد.ابتدا سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری" مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان ضمن عرض خیرمقدم وتسلیت به مناسبت ایام سوگواری ماه محرم،اهداف ومحورهای جلسه راتبیین نمودند.سپس آقای" دلق پوش" رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان نکاتی را درباره مسائل ومشکلات سنوات قبل وامسال شرکت "ایران پوپلین" وشرکت"پوشش" شهرستان رشت بیان کردندواز نمایندگان ومدیران شرکتهای مذکورحاضر در جلسه خواست تا درمورداوضاع واحوال شرکتهایشان توضییحاتی را ارائه نمایند.که درادامه ،نماینده شرکت "ایران پوپلین" ضمن ابراز امیدواری از وضعیت روبه بهبود این شرکت درنتیجه تغییرات جدید مدیریتی،یکی از مشکلات گذشته وکنونی شرکت رابدهی های سنوات گذشته آن به ادارات دارایی،تأمین اجتماعی، برق وگاز برشمردندوبرای رفع این مشکلات چاره خواستند.همچنین نماینده شرکت"پوشش" شهرستان رشت به مشکلات مشابهی در زمینه گازرسانی به قسمت خط تولیدجدید این شرکت اشاره کردند که به دلیل بدهی زیاد شرکت "پوشش" به اداره گاز، مانع از دریافت مجوز گازرسانی به خط تولید جدید شرکت شده است.به همین دلیل دستگاههای جدید خریداری شده خط ریسندگی بلااستفاده درمحوطه شرکت ودرفضای آزاد قراردارد.وبه علت عدم صدورمجوز گاز رسانی از ناحیه اداره گاز بلااستفاده مانده است . درادامه این جلسه ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مطابق مصوبات جلسه قول دادتا هزینه های سنوات گذشته کارخانه "ایران پوپلین" به شرکت گازرابا پیگیری آن رادرصورت امکان به صورت تقسیط درآورده وبه شرکت "ایران پوپلین"پرداخت نماید.آقای دلق پوش همچنین قول دادکه دریافت مجوزخط تولید شرکت "پوشش"رادرجلسه "رفع موانع تولیداستانی" با دستگاه های مرتبط ، مطرح خواهدنمود.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید