اخبار

رزمایش کمک مومنانه

رزمایش کمک مومنانه به منظور کمک به نیازمندان جامعه اجرا گردید.

رزمایش کمک مومنانه توسط سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان درسازمان متخصصین اقشار بسیج سپاه قدس گیلان شامل تعداد ۵۰۰ بسته معیشتی هر کدام به مبلغ ۲۰۰هزار تومان جمعا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به نیازمندان
سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان درطی یک مراسمی ظهر روز سه شنبه8/2/1399 باحضور جمعی از مسئولین سپاه واستان با استمداداز شرکتها طرح مومنانه ای رابه منظور کمک به نیازمندان جامعه شامل تعداد ۵۰۰ بسته معیشتی هر کدام به مبلغ ۲۰۰هزار تومان جمعا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان درسازمان متخصصین اقشار بسیج سپاه قدس گیلان به اجراگذاشت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید