اخبار

دیدار باخانواده شهید حسین نیکویی ازشهدای کارگری شهرستان رشت

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر ،مسئول واعضای هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگران وکارخانجات گیلان وبرخی از مسئولین مرتبط با کاروکارگری استان روز سه شنبه 1399/11/21 با حضور درمنزل خانواده شهید "حسین نیکویی"از شهدای جامعه کارگری شهرستان رشت با آنان دیدار وگفتگو کردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید