اخبار

دیدار باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی

دیدارمسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس وجمعی ازمدیران استان گیلان با خانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی

مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه گیلان وجمعی ازمدیران این استان درصبح روزشنبه1398/07/06باخانواده شهیدسیدمنصورمیرحسینی دیدارکردند.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ مسئول این سازمان ،سرهنگ دوم پاسدار"حسین پورحیدری"،مدیرکل سازمان صنعت،معدن وتجارت استان ، رئیس سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ،مسئول قشر بسیج اصناف سپاه قدس گیلان ومدیرعامل شرکت سبحان داروشهرستان رشت در صبح روز شنبه 1398/07/06با خانواده شهید سیدمنصور میرحسینی دیدارکرده واز این خانواده معظم تجلیل به عمل آوردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید