اخبار

دیدارباآیت ا... فلاحتی

دیدارمسئولین بسیج قشرکارگری باآیت ا...فلاحتی ،امام جمعه رشت

جمعی از مسئولین بسیج قشرکارگری درروز شنبه 97/11/13 با آیت ا... فلاحتی امام جمعه محترم رشت دیدارکردند.
ه گزارش خبرگزاری سازمان بسیج گارگری سپاه قدس گیلان؛به مناسبت دهه مبارک فجر ،هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری استان ،فرمانده حوزه وفرماندهان پایگاههای کارگری شهرستان رشت به همراه مدیران کارخانجات این شهر در روز شنبه 97/11/13 با آیت ا...فلاحتی نماینده ولی فقیه استان گیلان وامام جمعه محترم رشت دیدارکردند.دراین دیدارابتدامسئول سازمان بسیج کارگری استان به تشریح برنامه های بسیج کارگری درراستای حمایت از کالای ایرانی پرداخته و چند مشکل کارگری از جمله امنیت شغلی، وضعیت معیشت کارگران و مشکل مواد اولیه به خاطر نوسانات دلار و تحریمها را بیان نمودند. سپس رئیس هیئت اندیشه ورز قشر کارگری استان آقای مهندس سماکچی به بحث ظرفیت صنعت و اشتغال در استان پرداخته وگفتند:" با اهمیت دادن به صنعت و تولید می توان اشتغال بیشتری در استان ایجاد نمود." سپس چندنفر از مدیران کارخانجات مشکلات عمده خود را بیان نمودند و در پایان از رهنمودهای آیت الله فلاحتی بهره مند شدند.نماینده ولی فقیه دراستان گیلان فرمودند :"همه مدیرانی را که سعی وتلاش درجهت احیاء ورونق کارخانجات را دارند ،تشویق کنید .ایشان ادامه دادند:"عدم اراده جدی در دستگاه های اجرایی(عدم اراده مدیران میانی و بالا دستی در صنعت) مشکل اصلی درپیشرفت ورونق صنعت و تولید می باشند. مجموعه استان با منطق، معقولانه با هم همکاری کنند و با ارائه راهکارلازم مشکلات را حل نمایند. اتاق اندیشه ورزی را حتما تشکیل داده ودقت ،سرعت و توسعه در کارها لحاظ گردد. جنس ایرانی بخرید حتی اگر بنجول باشد. مسئله باندها و راندها مشکل شرکتهامی باشند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید