اخبار

سرکشی از خانواده شهید درهفته کارگر

حضورسرهنگ پاسدارحسین پورحیدری مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان درمنزل شهید یوسف صفرپور

به مناسبت هفته کاروکارگر مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور ومدیر کل اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی استان گیلان ازخانواده شهید یوسف صفرپور سرکشی نمودند.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگان وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کاروکارگری وگرامیداشت شهداء دربعدظهر روز دوشنبه1399/02/08 مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات کشور ومدیر کل اداره تعاون، کارورفاه اجتماعی استان گیلان ازخانواده شهید یوسف صفرپور سرکشی نمودند.واز آنان تقدیر به عمل آوردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید