اخبار

حاج آقا جوشن نماد کارگر بسیجی

حاج آقا جوشن نماد کارگر بسیجی در استان گیلان.

حاج آقا جوشن نماد کارگر بسیجی در استان گیلان می باشد  که مقام معظم رهبری (مد ظله)  در خصوص شخصیت ایشان چنین می فرمایند : بیان قوی ، نفس گرم  و زبان قوی و مطلب هم مطلب درست ؛ یعنی نمونه درک روشن حزب الله را در سخن شما ودر شعار شما و در حرفهای شما انسان می تواند احساس کند.

آن کسانی که ادعا می کنند و می گویند و درست هم می گویند ، می گویند : حزب الله آگاهانه قرائت می کند و مطالب را دقیق تحلیل می کند نشانه زنده اش شما هستید.

09/05/1367 طی بازدید امام خامنه ای (مد ظله) از پادگان هفت تپه

اضافه کردن دیدگاه جدید