اخبار

بازدیداز شرکت دخانیات استان گیلان

جمعی از مسئولین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان از شرکت دخانیات استان گیلان بازدید به عمل آوردند.

مسئول سازمان بسسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه هیئت همراه خود درصبح روز چهارشنبه 1398/06/13 از شرکت دخانیات استان گیلان بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛صبح روز چهارشنبه 1398/06/13 مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه هیئت همراه خود از نزدیک از مجتمع دخانیات این استان بازدید به عمل آوردند.همچنین جلسه ای راهم جهت بررسی مشکلات این مجتمع بامدیرعامل آن برگزار کردند. درپایان این حضور،جمع بازدید کننده در مراسمی  که به مناسبت ایام ا... دهه عاشورااز طرف مجتمع دخانیات استان برگزارشده بود،شرکت نمودند.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید