اخبار

شرکت بسیجیان کارگری در نمازجمعه شهرستان رشت

جمعی از بسیجیان کارگر شهرستان رشت درنماز جمعه این هفته شهرستان رشت شرکت نمودند.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ جمعی از بسیجیان کارگر شهرستان رشت در روز جمعه 198.11.18 در نمازعبادی ـ سیاسی جمعه این شهرستان شرکت نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید