اخبار

دیدار بانماینده ولی فقیه استان گیلان

جمعی ازمسئولین سپاه قدس وادارات مرتبط باکاروکارگری استان بانماینده ولی فقیه استان گیلان دیدارکردند.

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگر،مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به همراه تشکلات کارگری در صبح روز سه شنبه1399/08/02 بانماینده ولی فقیه دراستان گیلان وامام جمعه شهرستان رشت دیدار کردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید