اخبار

جلسه فرماندهان پایگاههای حوزه کارگری شهرستان رشت

جلسه فرماندهان پایگاههای حوزه کارگری شهرستان رشت باحضورمسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

جلسه فرماندهان پایگاههای حوزه کارگری شهرستان رشت باحضورمسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان درروز پنجشنبه 1398/01/29 درشرکت زمزم این شهرستان برگزارگردید.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ جلسه فرماندهان پایگاههای حوزه کارگری شهرستان رشت به میزبانی فرمانده حوزه کارگری این شهرستان باحضورفرماندهان پایگاهها و مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ر با موضوع "هفته کارگر"و"برنامه های سال98بسیج کارگری" درروز پنج شنبه 29/01/1398 ساعت 00/10 صبح درسالن جلسات شرکت زمزم شهرستان رشت برگزارگردید. دراین جلسه ابتدافرمانده حوزه کارگری رشت برنامه های هفته کارگر این حوزه راتشریح کرده وبه برنامه های سال 98 حوزه کارگری شهرستان رشت اشاره نمودند.درادامه جلسه سرهنگ پاسدار"بهرام صدیقی"مسئول سازمان بسیج کارگری ضمن تقدیر وتشکراز زحمات فرماندهان پایگاههای کارگری شهرستان رشت دراجرای برنامه ابلاغی وجاری سال 97،برنامه های سازمان بسیج کارگری استان که حوزه ها وپایگاههای کارگری نقش اصلی را دراجرای آنها دارند،تشریح نمودند.درپایان ،از نظرات وپیشنهادات فرماندهان پایگاهها استفاده گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید