اخبار

جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکر

جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکربسیج کارگری استان درسپاه قدس گیلان برگزارگردید.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، جلسه شورای"امر به معروف ونهی از منکر" درروز سه شنبه مورخه1396/05/17 باحضورسرپرست محترم سازمان، سرمربی ومربیان حلقه صالحین بسیج قشر کارگری استان با محوریت ؛ گسترش فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر،برگزاری نماز جماعت ،جلسات حلقه های صالحین و مشکلات کارگری واحدهای تولیدی وصنعتی ،در سالن شهید درویشوند سپاه قدس گیلان برگزارگردید.دراین جلسه سرپرست محترم سازمان بسیج کارگری سپاه استان وسرمربی بسیجیان کارگری اهداف وبرنامه های این سازمان رادرمورد قشر کارگری برای حاضرین جلسه قرائت وتبیین نمودند.سپس هریک از مربیان، برنامه ها و مشکلات موجوددرواحدهای تولیدی وصنعتی را مطرح کرده دورا هکارهای لازم رادر  موردفرهنگ سازی و اجرای بهتر "فریضه بزرگ امربه معروف ونهی از منکر"رادر این مکانها ارائه دادند.درپایان جلسه موضوعات مهم مربوط به این جلسه مصوب گردید ومقررشد؛ فرماندهان حوزه های شهرستانها وپایگاههای واحدهای محل کارگری باهمکاری مربیان وسرگروهها  این مصوبات رابه مرحله اجرابگذارند.

اضافه کردن دیدگاه جدید