اخبار

برگزاری جلسه حلقه های مربیان

جلسه حلقه مربیان بسیج کارگری در سپاه قدس گیلان برگزار گردید.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، جلسه حلقه مربیان صالحین قشر کارگری بسیج سپاه قدس گیلان، درروز سه شنبه مورخه1396/05/17 باحضور حجهٌ الاسلام حاج آقا سمیعی  سرمربی حلقه صالحین بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، وتعداد20نفر از مربیان حلقه های صالحین درمحل سازمان بسیج کارگری سپاه گیلان برگزار گردید.

دراین جلسه ابتدا سرهنگ دوم پاسدار بهرام صدیقی ، سرپرست محترم سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ، ضمن خوش آمدگویی وخیر مقدم به حاضرین جلسه وآرزوی توفیق روز افزون برای آنان ، به اجرای مصوبات جلسات قبل تأکید داشته وبه اهداف این جلسه اشاره نموده ویک به یک این اهداف رابرای حاضرین قرائت نمودندکه ازجمله این اهداف را می توان به برگزاری جلسات با گروهها ، برگزاری نماز جماعت واجرای برنامه های امربه معروف ونهی از منکر نام برد.سپس هریک از مربیان حاضر درجلسه جداگانه به ارائه گزارشکار ونقطه نظرات وپیشنهادات خود پرداختند.بعد از آن سرپرست سازمان بسیج کارگری ، باتشکر وقدردانی از گزارشات ارائه شده مربیان ، از آنان خواسته شد تا باحفظ روحیه بسیجی ، این ویژگی رادربین بسیجیان کارگر گسترش داده وپیگیر رفع موانع ومشکلات کارگری باشند.درپایان جلسه حجه الاسلام حاج آقا سمیعی با آرزوی توفیق وسربلندی برای حاضرین درجهت خدمت بیشتر به نظام جمهوری اسلامی ، تأکید دشتند که باتوجه براینکه بسیج کارگری دارای مسئولیت خطیری در این راستا می باشد باید دارای پشتوانه ای قوی از جانب مسئولین استانی وشهرستانی باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید