اخبار

تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان

مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در روز دوشنبه مورخه 11/11 /95 برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در روز دوشنبه مورخه 11/11 /95 برگزار گردید.این مراسم که با حضور سردار کاظمی پور جانشین محترم فرماندهی سپاه قدس گیلان ، اعضای شورای عالی بسیج کارگری و فرمانده هان حوزه های بسیج کارگری در سالن شهید درویشوند سپاه قدس گیلان برگزار گردید،سرهنگ دوم پاسدار بهرام صدیقی بعنوان سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان منصوب گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید