اخبار

بیانیه به مناسبت هفته عفاف و حجاب

بیانیه سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به مناسبت هفته عفاف وحجاب

سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان به مناسبت هفته عفاف و حجاب بیانیه صادرکرد.
موج گسترش بازگشت به عفاف و حجاب درایران و جهان که یکی از برکات تردید ناپذیر انقلاب اسلامی ایران است.زنان خسته از فرهنگ برهنگی و سرخورده ازسیاست آزادی جنسی که رسانه های غربی سال ها مروج و مبلغ آن بودند،با تاثیر پذیری از این موج در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به فرهنگ حجاب و عفاف روی آوردند و خویشتنداری جنسی را شعار خود قرار دادند.این تاثیر پذیری تا آنجا پیش رفت که خیل گسترده ای از زنان اروپایی با هدف به دست آوردن پاکدامنی و کرامت انسانی که اسلام برای زنان به ارمغان آورده است،به این دین شریف روی آوردهد و مسلمان شدند.امروز سرعت گرایش زنان و مردان اروپایی به اسلام به حدی است که این زنان و مردان به خاطر رها شدن از بی قیدی و بی بندباری به اسلام رو آورده و ما شاهد مسلمان شدن جمعیت کثیری از اروپا به اسلام ناب هستیم.نظام سلطه و رسانه های وابسته به آن که از مقابله با موج گسترده و روز افزون بازگشت به عفاف و حجاب در کشورهای غربی ونظام های تحت سلطه خود درمانده اند،از همه ابزارها و توانمندی های خود برای جلوگیری از گرایش زنان و دختران جوان به حجاب و عفاف و زنده نگه داشتن فرهنگ تباهی و برهنگی استفاده می کنندوبه ویژه کشورهای اسلامی را آماج تبلیغات ضد عفاف و حجاب خود قرار می دهند،چرا که به فرموده مقام معظم رهبری:سیاست راهبردی اساسی بنیانی غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و حجاب،مخالف آن است.حتی اگر حجاب ناشی از یک انگیزه وایمان دینی هم نباشد با آن مخالفت می کنند".درحال حاضر رسانه های غربی،مبارزه با فرهنگ حجاب و عفاف را از دو راه دنبال می کنند:نخست؛ ترویج فرهنگ برهنگی وبی بند و باری در رابطه با جنس مخالف باپخش برنامه های نمایشی غیراخلاقی ومبتذلدوم؛ القای شبهه وتردیددرباره فرهنگ اسلامی حجاب وعفاف درقالب خبرها،تحلیل هاومستندهای جهت دار.در چنین شرایطی زنان ودختران مسلمان ومتعهد مسئولیتی بسیار سنگین بر عهده دارند که مهمترین آنها عبارتنداز:ـ تقویت پایه های ایمانی وپایبندی هرچه بیشتربه ارزشهای اخلاقی مورد تاکید دین مبین اسلامـ به دست آوردن توانایی لازم برای دفاع عقلانی از فرهنگ عفاف وحجابـ حراست ازکیان خانواده وجلوگیری ازنفوذ امواج مخرب ماهواره و فضای مجازی به فضای پاک ومعصوم خانواده های خودـ احیای فرهنگ امربه معروف ونهی ازمنکر وبی تفاوت نبودن دربرابررواج گسترده الگوهای غربی پوشش وآرایش درمیان دختران جوانـ هرزه گیری ازابزارهای جذاب وتاثیرگذاررسانه ای وتبلیغاتی برای فرهنگ عفاف وحجابـ سازماندهی سازمانهای مردم نهاد برای مقابله بابد حجابی وگسترش فرهنگ عفاف وحجاب می باشد.به همین مناسبت سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ضمن گرامیداشت هفته عفاف وحجاب ازهمه مسئولین،برادران و خواهران با ایمان می خواهد که با مطالعه دقیق مبانی فکری اسلام ناب به ترویج فرهنگ حجاب وعفاف در بین آحادجامعه وقشرکارگری به خصوص نسل جوان پرداخته و نسبت به ساختن و رسیدن به جامعه ایده آل و قرآنی مطابق با آموزه های اسلام ناب تلاش نمایند.سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار