اخبار

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگری برنامه های متنوعی در هفته دفاع مقدس با مشارکت و همکاری شورای عالی بسج کارگری در سطح استان و شهرستانها برگزار گردید که در ذیل به انها اشاره می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگری برنامه های متنوعی در هفته دفاع مقدس با مشارکت و همکاری شورای عالی بسج کارگری در سطح استان و شهرستانها برگزار گردید که در ذیل به انها اشاره می شود.

برگزاری شب شعر و خاطره ، برگزاری نشستهای  روشنگری و نمایشگاه عکس و کتاب در خصوص کارگران شهید و دفاع مقدی از جمله برنامه هایی بوده که در سطح شهرستانها و حوزه های بسیج کارگری برگزار گردیدو علاقه مندان زیادی در این برنامه ها شرکت داشتند و مدیران استانی و شهرستانی نیز در این برنامه ها حضور جشمگیر داشتند و حدود 2000 نفر در این برنامه شرکت داشته اند.

اضافه کردن دیدگاه جدید