اخبار

درگفتگو خبری با دکترعباسی مطرح شد:

به نقش ذخایر خدادادی گیلان اشاره نمود واظهار داشت که ازظرفیتهای گیلان حداکثر استفاده را باید برد/.

دکتر عباسی ریس مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به اینکه ازظرفیتهای گیلان حداکثر استفاده را باید برد وبا افزایش تولیدات کشاورزی ودریایی ،ضمن اینک افزایش تولید خواهیم داشت،درامد مردم نیز بالا خواهد رفت ودرنتیجه اشتغالزایی نیز در استان افزایش خواهد کرد..

اقای دکتر عباسی نماینده محترم مجلس و ریس مجمع نمایندگان استان گیلان،دراستانه هفته کارگر وروزبسیج کارگری درمصاحبه باخبرنگار بسیج،به نقش بسیج کارگری درصنایع وکارخاجانجات اشاره نمود واظهار داشت همانگونه که بسیج درجنگ ودوران سازندگی خوب درخشید وموفق بود امروز هم با همدلی وهمکاری احاد مردمی می تواند در اقتصاد مقاومتی موفق بوده وبدرخشد.همچنین ایشان اشاره نمودند که هرجا که بسیج ورود کرد انجا را آباد نمود وموانع را از سر راه برداشت ....اقای دکتر عباسی درادامه مصاحبه شان به نقش ذخایر خدادادی گیلان اشاره نمود واظهار داشت که ازظرفیتهای گیلان حداکثر استفاده را باید برد وبا افزایش تولیدات کشاورزی ودریایی ،ضمن اینک افزایش تولید خواهیم داشت،درآمد مردم نیز بالا خواهد رفت ودرنتیجه اشتغالزایی نیز در استان افزایش خواهد کرد...

اضافه کردن دیدگاه جدید