اخبار

دیدارجامعه کارگری استان گیلان باآیت ا... فلاحتی به مناسبت هفته کارگر وروز بسیج کارگری

به مناسبت هفته کارگری وروز بسیج کارگر جامعه کارگری استان گیلان درصبح روز دوشنبه 98/02/09 باآیت ا... فلاحتی نماینده محترم ولی فقیه استان گیلان دیدار کردند

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان؛ به مناسبت هفته کارگروروز بسیج کارگری، جامعه کار وکارگری استان گیلان متشکل از؛سرهنگ پاسدار"بهرام صدیقی"مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، "علیزاده "؛مدیرکل تعاون،کاورفاه اجتماعی استان گیلان ،مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان ،مهندس "محمدرسول سماکچی" رئیس هیئت اندیشه ورزسازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ورئیس کانون کارفرمایی استان ، "حسن ایزدی" دبیرخانه کارگراستان،حجت الاسلام "جهانی" رئیس دفتر نماینده ولی فقیه دراستان،سرهنگ دوم پاسدار"رضاداعی" فرمانده حوزه بسیج کارگری شهرستان رشت،فرماندهان پایگاههای حوزه بسیج کارگری رشت،تشکلهای کارگری استان وکانون بازنشستگان کارگری و "خوالگر"رئیس شورای اسلامی کار استان گیلان درصبح روز دوشنبه 98/02/09 درسالن اجتماعات مصلی نماز جمعه رشت با آیت ا... فلاحتی نماینده محترم ولی فقیه دراستان گیلان وامام جمعه رشت دیدارکردند.دراین دیدار نماینده ولی فقیه دراستان گیلان، باتأکید برمسئولین استانی به حمایت ازقشر زحمتکش کارگری از مسئولین استانی خواستند تابااعتمادبه جوانان ،زمینه وتمهیدات لازم را جهت پویایی وتحرک نسل جوان باایجادزمینه های اشتغال عملی وبه دوراز کاراداری وسازمانی فراهم نمایند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید