اخبار

تجلیل از زنان کارگردرهمایش هفته کارگر

به مناسبت هفته کارگردر روز یکشنبه 08/02/1398 در خانه کارگر استان از زنان کارگرتجلیل به عمل آمد.

از کارگران زن زحمت کش تجلیل وقدردانی به عمل آمد.
به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان،به مناسبت هفته کارگرهمایشی در صبح روز یکشنبه 08/02/1398 درخانه کارگر استان باحضور جمعی از مسئولین وکارگری وپیشکسوتان کارگری مردوزن استان تشکیل گردید که از زنان زحمتکش کارگری تجلیل وقدردانی به عمل آمد.دراین همایش سرهنگ پاسدار"بهرام صدیقی" مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان،سرهنگ دوم پاسدار"رضا داعی" فرمانده حوزه بسیج کارگری شهرستان رشت، "ایزدی"دبیرخانه کارگراستان،"خوالگر" رئیس کانون شورای اسلامی کاراستان، مهندس "محمدرسول سماکچی" رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان حضورداشتند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید