اخبار

برگزاری کارگاه هم اندیشی

برگزاری کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت وتولیداستان گیلان

کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت وتولیداستان گیلان باحضور تعدادی از مدیران ومسئولان بسیج کارگری وواحدهای تولیدی وصنعتی درتاریخ1396/05/01توسط سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان درشهرستان رشت برگزار گردید.

به گزارش سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان ،کارگاه هم اندیشی تخصصی مدیران عرصه صنعت وتولید باحضورسرهنگ دوم پاسداربهرام صدیقی ؛سرپرست سازمان بسیج کارگری ، حجة الاسلام محمدحسن سمیعی؛ سرمربی صالحین بسیج کارگری ، مهندس محمدرسول سماک چی؛ رییس شورای عالی بسیج کارگری  وتعدادی از مدیران ونمایندگان شرکتهاوواحدهای صنعتی وتولیدی دارای پایگاه وفاقدپایگاه وفرماندهان حوزه های مقاومت کارگری شهرستانها به میزبانی سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان درمورخه 1396/05/01 درسالن اجتماعات سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان  درشهرستان رشت برگزارگردید.دراین کارگاه ،پس از قرائت قرآن کریم ، ابتدا سرپرست سازمان بسیج کارگری سپاه استان ، اهداف از تشکیل این کارگاه را؛زمینه سازی برای اجرای بهتر برنامه های ابلاغی بسیج درعرصه صنعت وتولید؛خلق حماسه اقتصادی دراین عرصه وایجادزمینه جذب با تشویق وترغیب مدیران کارخانجات وشرکت ها جهت عضویت دربسیج دانسته ومحورها وعرصه کلی کارگاه هم اندیشی رادرتبیین سیاستها ورویکردهای جدید بسیج درعرصه صنعت وتولید وهمچنین شنیدن نظرات وخواسته های مدیران از بسیج وبیان انتظارات بسیج ازمدیران برای توسعه رده های مقاومت درمراکز صنعتی وتولیدی بیان کردند. سخنران دوم جلسه حجة الاسلام محمدحسن سمیعی سرمربی صالحین بسیج کارگری بودندکه ضمن تأکید براطاعت از دستورات وفرامین اسلام درحوزه های مختلف زندگی ، ارتباط دین مبین اسلام بااقتصاد رااز طریق قناعت از کلام امیرالمومنین علی (ع) واقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری ؛ مبنی برعملی کردن این دیدگاه وتوسعه تولید واقتصادداخلی  توسط بسیجیان ومدیران واحدهای تولیدی وصنعتی موثردانستند.ایشان همچنین اقتصاد مقاومتی رابه معنای خودباوری دانسته وتوجه مسئولان به تولیدات داخلی وخلاقیتهای استانی را دراین امر  تأکید داشتند. سرمربی صالحین بسیج کارگری همچنین ضمن حدیثی از علی (ع) که فرموده اند:"علم، سلطه وقدرت می آورد".،خواستار اتحاد،انسجام وهمفکری مسئولان و مدیران استانی درحل مشکلات ومعضلات کارگری و اقتصاد داخلی  شدند.پس از آن مهندس محمدرسول سماک چی بعنوان رییس شورای بسیج کارگری استان گیلان برحمایت از تولیدات داخلی وتوجه مسئولان به رفع موانع ومشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان  رااز عوامل اصلی ترقی وپیشرفت اقتصاد استان برشمردند.درپایان جلسه تعدادی از مدیران ونمایندگان شرکتها وکارخانجات تولیدی ؛ سبحان دارو، پارس خزر، ایران برک، صنایع پوشش ، سازمان حمل ونقل ومدیران شهرکهای صنعتی  هریک جداگانه ازمشکلات وموانع موجود درصنایع تولید وکارخانجات خود اشاره کرده واز عدم حضور مسئولان عالی رتبه استان دراین جلسه وعدم همکاری  بعضی از ادارات استانی مانند استانداری ، فرمانداری وبانکها درجهت درخواست تسهیلات بانکی آنان گله وشکایت داشتند.

اضافه کردن دیدگاه جدید