اخبار

برگزاری چهارمین جلسه فصلی با مربیان حلقات صالحین سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛ چهارمین جلسه فصلی حلقات شجره طیبه صالحین با مربیان این سازمان با حضور سرمربی جدید وبا شرکت 14 نفر از مربیان حوزه های بسیج کارگری سراسراستان رأس ساعت 09/30 صبح روز دوشنبه 1399/12/25در سازمان بسیج اقشارومتخصصین بسیج برگزار گردید .دراین جلسه ابتدا مسئول تعلیم وتربیت سازمان ضمن خوش آمد گویی به مربیان هدف از برگزاری جلسه وبرنامه های کلی سال جدید را در راستای کیفی سازی حلقات صالحین تبیین نمودند. سپس هریک از مربیان ضمن معرفی خود نظرات، انتقادات وپیشنهادات خودرابیان کردند.درادامه سرمربی صالحین سازمان ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه وگرامی داشتن مقدم مربیان ، به تشریح برنامه های حلقات صالحین وچگونگی اجرای این حلقات درسال 1400 برای مربیان پرداختند.درخاتمه مصوباتی نیز در مورد بهتر برگزارشدن جلسات حلقات صالحین به دو روش حضوری با رعایت پروتکل بهداشتی و فضای مجازی در سال آینده، به تصویب اعضای جلسه رسید .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید