اخبار

برگزاری همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر

در روز پنجشنبه مورخ 03/04/95 همایش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر ( منکرات رایج در مراکز صنعتی و تولیدی )در مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی شهرستان صومعه سرا برگزار گردید.

در روز پنجشنبه مورخ 03/04/95 همایش پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای مبارزه با مواد مخدر با همکاری معاونت پیشگیری استانداری ، اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ، بهزیستی و نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا با برنامه های متنوع در مجتمع فرهنگی هنری شهید بهشتی شهرستان صومعه سرا برگزار گردید و از پنج شرکت که در راههای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر پیشگام بوده اند و اقدامات خاصی را انجام داده اند تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید