اخبار

برگزاری دوره توانمندی سازی سرگروههای صالحین

دوره توانمندی سازی سرگروههای صالحین بسیج کارگری استان در تاریخهای 24و 25 آذر ماه برگزار گردید.

دوره توانمندی سازی سرگروهای صالحین بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در تاریخهای 24و25 آذر ماه 95 در مجتمع دخانیات گیلان برگزار گردید. این دوره که با حضور سرگروهای صالحین بسیج کارگری استان در طی دور.ز برگزار گردید متربیان از آموزشهای لازم در ارتباط با حلقات صالحین و موضاعت مختلف آموزشی برخوردارشدند و در این دوره از اساتید توانمندی در خصوص مباحث مربوط به صالحین ، اقتصاد مقاومتی ،اهمیت ولایت و مسائل روز سیاسی استفاده گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید