اخبار

برگزاری جلسه رایزنی راه اندازی وتشکیل یک پایگاه مقاومت بسیج کارگری در شهر صنعتی ناحیه شهر سلمان رشت

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان؛جلسه رایزنی درجهت راه اندازی وتشکیل یک پایگاه مقاومت بسیج کارگری جدید زیر نظر حوزه بسیج کارگری شهر سلمان رشت در روزسه شنبه 1401/01/23 باشرکت مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان،فرمانده سپاه ناحیه شهرسلمان رشت ورئیس هیئت اندیشه ورز این سازمان در شهر صنعتی رشت برگزار گردید.وقرار شد در آینده نزدیک این پایگاه در شرکت سبحان انکولوژی شهرصنعتی ناحیه سلمان رشت افتتاح گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید