اخبار

برگزاری جشنواره شش گانه حلقات صالحین

جشنواره شش گانه حلقات برتر صالحین بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در شرکت تولیدی پارس خزر رشت برگزار گردید.

جشنواره شش گانه تجلیل از حلقات برتر صالحین بسیج کارگری سپاه قدس گیلان در مورخه 22/09/95 در سالن همایش شرکت تولیدی پارس خزررشت با حضور نمایندگان برتر حلقات صالحین حوزه های بسیج کارگری در بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات برگزار گردید. در این جشنواره که شواری عالی بسیج کارگری ،اعضای کارگروه خواهران بسیج کارگری و مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند، حلقات برتر در رشته های صنعت ،کشاورزی و خدمات که قبلا ارزیابی از آنها در برنامه ای جداگانه ای صورت گرفته بود بعنوان حقات برتر از آنها تجلیل بعمل آمد. 

اضافه کردن دیدگاه جدید