اخبار

برنامه های اجرا شده هفته حجاب و عفاف در شهرستانهای آستارا،سیاهکل،لنگرود

از طرف حوزه های و پایگاههای بسیج کارگری شهرستانهای آستارا،سیاهکل،لنگرود برنامه های متنوعی در هفته حجاب و عفاف برگزارگردید

از طرف حوزه های و پایگاههای بسیج کارگری شهرستانهای آستارا،سیاهکل،لنگرود برنامه های متنوعی در هفته حجاب و عفاف برگزارگردید و از بانوان بسیجی کارگر تجلیل بعمل آمد

اضافه کردن دیدگاه جدید