اخبار

بازدید علمی از شرکت تولیدی شیر پگاه گیلان

بازدید علمی از شرکت تولیدی شیر پگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 20/11/94 راس ساعت 10 صبح صورت گرفت

 به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگری در روز سه شنبه مورخ 20 بهمن ماه سال 94 راس ساعت 10 صبح مربیان و سرگروه های حلقات صالحین بسیج کارگری با حضور مدیرعامل شرکت شیرپگاه گیلان از این شرکت بازدید علمی بعمل آوردند./

اضافه کردن دیدگاه جدید