اخبار

بازدید از کارخانه تازه تاسیس صنایع سلولزی امیر فواد شهرک صنعتی گوشلوندان فومن

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس استان گیلان؛با حضور فرمانده سپاه ناحیه، فرمانده حوزه بسیج کارگری واصناف،رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان فومن و جمعی از همکاران درسپاه ناحیه ،ازکارخانه تازه تاسیس صنایع سلولزی امیر فواد در شهرک صنعتی گوشلوندان این شهرستان بازدید به عمل آمد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید