اخبار

بازدید از شرکت تولیدی پارس خزر رشت

در مورخه 22/09/95 باز دید علمی از شرکت تولیدی پارس خزر رشت صورت گرفت.

همزمان با برگزاری جشنواره تجلیل از حلقات برتر صالحین بسیج کارگری بازدید علمی از شرکت تولیدی پارس خزر رشت در مورخه 22/09/95 با حضور نمایندگان حلقات برتر بسیج کارگری ،اعضای کارگروه خواهران بسیج کارگری ، فرماندهان حوزه های بسیج کارگری و شورای عالی بسیج کارگری برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید