اخبار

اولین جلسه سازمان بسیج کارگری با فرماندهان حوزه های نواحی

اولین جلسه سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان بافرماندهان حوزه های بسیج کارگری شهرستانهادرتاریخ98/02/03 برگزارگردید

به گزارش خبرنگاری سازمان بسیج کارگری سپاه قدس گیلان، اولین جلسه این سازمان بافرماندهان تحت امرخوددرحوزه های نواحی شهرستانها در روز سه شنبه 03/02/1398 در محل کار سازمان بسیج کارگری تشکیل گردید.در این جلسه که رأس ساعت 9:45. صبح با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجیدتوسط یکی از قاریان محترم درجلسه آغاز گردید،ابتدا مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قدس ضمن خوش آمدگویی وتشکر وتبریک به مناسبت نیمه شعبان وسال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تبیین وتشریح اهداف ومحورهای برنامه های سال 1398 این سازمان درقالب؛1ـ جمع بندی گزارش عملکرد سال1397 حوزه های کارگری 2 ـ برنامه های سال 1398 سازمان بسیح کارگری 3 ـ کمک به سیل زدگان 4ـ هفته بسیج کارگری پرداختند. سپس هریک از حاضران درجلسه نقطه نظرات،پیشنهادات وراهکارهای خودرا دربهتربرگزارنمودن برنامه های امسال ارائه دادند. درپایان جلسه مصوباتی نیز به تصویب اعضای جلسه رسید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید