اخبار

افتتاح پایگاه مقاومت در شرکت کشت و صنعت پگاه رشت

به گزارش خبرنگارسازمان بسیج کارگران وکارخانجات سپاه قدس گیلان؛پایگاه مقاومت بسیج شرکت کشت وصنعت پگاه گیلان با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان گیلان وفرمانده حوزه بسیج کارگری شهرستان رشت وفرمانده پایگاه این شرکت در صبح روز شنبه 1400/02/11افتتاح گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید